WHAT WE DO

Công nghệ mới tạo giá trị mới

...
...

AI Tạo sinh

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và giải pháp sử dụng công nghệ AI tạo sinh để giải quyết các vấn đề khác nhau của Quý Khách hàng.

...
...

Dịch vụ chuyển đổi số

Bằng các kỹ thuật công nghệ thông tin tiên tiến và giải pháp AI mới nhất, chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn bộ quá trình chuyển đổi số của Quý Khách hàng.

...
...

Phát triển hệ thống IT

Chúng tôi cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin phát triển hệ thống cho Quý Khách hàng như Lập trình ứng dụng mobile, lập tình ứng dụng web, phát triển nền tảng liên kết dữ liệu…

... ...
KsAI

A Solution for Automation

KsAI là dịch vụ chatbot AI ứng dụng công nghệ LLM (Large Language Model) tiên tiến nhất giúp doanh nghiệp của bạn có thể dễ dàng cập nhật dữ liệu một cách nhanh chóng và an toàn. KsAI cung cấp giải pháp cho phép doanh nghiệp tự động tạo ra câu trả lời phù hợp nhất cho khách hàng dựa trên các dữ liệu được cung cấp.

Ưu điểm

  • Đơn giản
  • Nhanh chóng
  • Chi phí thấp
  • 24/7/365
  • Chất lượng cao
Tìm hiểu ngay
...


OUR TEAM

KSolution’s Core Team

...

PHAN MINH

CEO & Founder

...

Sakai Tetsuya

Giám đốc phát triển thị trường Nhật Bản & Co-Founder

...

TRẦN HỮU TÀI

CTO & Co-Founder

...

PHAN ANH

Giám đốc Giải pháp Giáo dục